‘Blijf met je poten van onze BOA’s af’

Wij willen dat BOA’s veilig hun werk kunnen doen. Ook in onze gemeente gaan zij elke dag de straat op voor onze inwoners. Door de coronamaatregelen zijn hun werkzaamheden de laatste tijd veranderd en intensiever geworden. Uit diverse plekken in het land komen nu berichten dat BOA’s agressief bejegend en soms zelfs mishandeld worden. Zo werden gisteren drie BOA’s in IJmuiden in elkaar geslagen door een groep jongeren. De BOA-vakbond pleit voor betere bescherming en bereidt acties voor. Wij willen dat BOA’s beter beschermd de straat op gaan. 

Absoluut dieptepunt

VVD Raadslid Ole Heil: ‘Wat gisteren in IJmuiden gebeurde is verschrikkelijk. Het is een absoluut dieptepunt in een langere reeks van onacceptabel gedrag tegen BOA’s. Je blijft met je poten van onze BOA’s af!’ 

De BOA’s in IJmuiden kregen op Hemelvaartsdag te maken met een grote groep agressieve jongeren, zonder dat ze zichzelf konden verdedigen. 

‘Zoiets mag absoluut niet gebeuren in onze gemeente. De burgemeester moet kijken hoe we onze BOA’s in Leidschendam-Voorburg goed beschermd de straat op kunnen sturen. Ze hebben, zeker in deze tijd, een enorm belangrijke taak. Wij hebben de plicht ervoor te zorgen dat ze deze taak goed en vooral veilig kunnen uitvoeren.’

Bodycam, wapenstok en pepperspray

De VVD heeft daarom vragen gesteld aan burgemeester Tigelaar. Zo willen we weten of er in onze gemeente sprake is geweest van agressief gedrag tegen BOA’s. Ook wil de VVD weten wat de reactie van de burgemeester is op de oproep van de BOA’s om uitgerust te worden met een bodycam, wapenstok en pepperspray. 

 

Gestelde raadsvragen

De VVD vindt dat mensen met een publieke taak hun werk veilig en verantwoord moeten kunnen doen. Elke vorm van agressief gedrag tegen BOA’s moet keihard aangepakt worden. Vandaar de volgende vragen aan de burgemeester.

  1. Welke beschermings- en geweldsmiddelen hebben BOA’s in Leidschendam-Voorburg op dit moment tot hun beschikking bij hun dagelijks werk?
  2. Zijn er signalen vanuit BOA’s of hun belangenvertegenwoordigers dat de huidige uitrusting niet voldoet?
  3. Zijn er signalen uit onze gemeente van agressief gedrag tegen BOA’s?
  4. Bekijkt de burgemeester of BOA’s beter beschermd de straat op kunnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke middelen worden aan gedacht?
  5. Wat is uw reactie op de oproep van de bonden om BOA’s uit te rusten met bodycams, wapenstok en pepperspray? Graag antwoord per gevraagd middel.
  6. Is de burgemeester bereid met alle betrokken partijen in overleg te treden met als doel ervoor te zorgen dat onze BOA’s beter beschermd de straat op gaan?
  7. Kunt u, in verband het de versoepeling van de cornonamaatregelen en de extra druk die dit waarschijnlijk op de BOA’s gaat leggen, deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *