Brede steun voor VVD oproep preventief fouilleren

VVD op stap met buurtpreventie

De gemeenteraad sprak maandagavond 18 mei over de ongeregeldheden en serie branden in Leidschendam. Om die een halt toe te roepen heeft de VVD een motie ingediend die het college oproept preventief fouilleren te overwegen. Dat plan werd met grote meerderheid aangenomen.

‘Ik ben heel blij met deze steun. Invoering van preventief fouilleren in een wijk is geen lichte maatregel,’ zegt VVD-raadslid Ole Heil. ‘Onze wens daartoe wordt breed in de raad gedeeld. Dat geeft aan dat een harde aanpak door burgemeester en politie op de volle steun van de gemeenteraad kan rekenen. We zijn met zijn allen bereid om alles uit de kast te halen wat nodig is om ervoor te zorgen dat mensen in deze wijken zich snel weer veilig voelen.’

Betere verlichting en steun buurtpreventieteams

Drie moties die CDA en GBLV met steun van de VVD hebben ingediend werden ook aangenomen. Twee daarvan vroegen om het aanbrengen van extra verlichting op donkere en onoverzichtelijke plekken en om het helpen van buurtpreventieteams. De derde motie vroeg het college om zich in te zetten voor het uitloven van een beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de dader of daders.

‘Met repressieve maatregelen op de korte termijn alleen zijn we er nog niet. Het is misschien wel nog belangrijker om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet fout blijft gaan in deze wijken,’ aldus Heil. Daarom stemde de VVD ook voor twee plannen van GBLV die op de langere termijn de leefbaarheid in Leidschendam-Noord moeten verbeteren.

Invoering van een avondklok ging iedereen, behalve het CDA, te ver. Heil: ‘Wij willen juist dat mensen weer veilig over straat kunnen. Een avondklok die mensen verbiedt de straat op te gaan staat daar totaal haaks op. Bovendien raakt het alle mensen die ‘s avonds hun hond willen uitlaten of mensen met nachtdienst. Dat lijkt me niet de bedoeling.’

Lachgasverbod

Een ander punt dat aan de orde kwam is het recent ingevoerde lachgasverbod. De VVD is niet te spreken over het feit dat de invoering hiervan zo lang op zich laat wachten. Om administratieve redenen is dat verbod, dat al op 3 maart door de gemeenteraad werd aangenomen, nog steeds niet van kracht. Op vragen van de VVD zegde de burgemeester toe dit alsnog binnen 2 weken te regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *