Uniek initiatief in de gemeenteraad: Uw veiligheid, ieders zaak!

De gemeenteraadsleden Philip van Veller (VVD) en Hans Peter Klazenga (GBLV/Gemeentebelangen) hebben de handen ineen geslagen rond de veiligheid in de gemeente. Veiligheid is een onderwerp dat iedereen raakt. Iedereen zou daar ook een eigen verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Daarom willen zij instanties en organisaties in onze gemeente om inbreng gaan vragen voor een Integraal Veiligheidsplan (IVP). De beide raadsleden nemen het initiatief om dit vanuit de gemeenteraad op te pakken en te organiseren onder de titel ‘Uw veiligheid, ieders zaak!’. Het is dan voor het eerst dat zo’n traject op deze manier vanuit de Raad zelf wordt georganiseerd.

Doe mee!
Het belangrijkste doel van het initiatief is om iedereen te betrekken die bezig is met veiligheid in de gemeente. “Wij denken bijvoorbeeld aan de inbreng van Buurt Preventie Teams, wijkverenigingen, de ondernemersfondsen en winkeliersverenigingen en de Adviesraad Stompwijk”, stelt Philip van Veller. “Zij kennen als geen ander hun eigen wijk en kunnen dus hun inbreng leveren daar waar het gaat om de eigen omgeving”. Klazenga vult aan: ”Hoe mooi is het om gezamenlijk met alle betrokkenen tot een Integraal Veiligheidsplan te komen; hierdoor wordt de betrokkenheid gestimuleerd en gaat het IVP ook leven in de wijken”.

Integraal Veiligheidsplan
De gemeenteraad moet eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan voor de gemeente vaststellen, met daarin speerpunten en activiteiten. Binnenkort komt het college van B&W met een eerste aanzet voor dit veiligheidsplan.
Van Veller en Klazenga willen vanuit de gemeenteraad zoveel mogelijk informatie ophalen om het plan echt iets van en voor de inwoners zelf te laten zijn. “We denken er aan om bijvoorbeeld avonden te organiseren voor verschillende doelgroepen, op het raadhuis of elders in de gemeente”, aldus Klazenga. “Het is natuurlijk machtig interessant om van de betrokken mensen te horen wat er speelt. We horen graag hoe de veiligheid in onze gemeente kan worden verbeterd, waar men tegenaan loopt en wat de politie, de gemeente én de mensen zelf daaraan kunnen doen en wat ze daarvoor nodig hebben. Die informatie kunnen we dan verwerken en aan het eind meegeven aan het college als input voor het plan dat in de gemeenteraad wordt vastgesteld”.

Gemeente of inwoners?
De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat het IVP niet alleen een papieren plan van de gemeente is, maar juist gaat leven onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Daarom deze oproep om mee te denken. “Maar”, zegt Van Veller, “het blijft niet bij meedenken alleen. Wij vinden het belangrijk dat wanneer het IVP uiteindelijk door de gemeenteraad is vastgesteld, alle betrokkenen ook hun steentje bijdragen aan het slagen ervan in de komende vier jaar.”

Groot voorstanders van burgerinitiatieven
Klazenga is net als Van Veller een groot voorstander van burgerinitiatieven en burgerparticipatie. “Als we op het thema veiligheid met elkaar een goed en gedragen IVP kunnen realiseren, dan hebben we een stap in de goede richting gezet”, aldus Klazenga.
De initiatiefnemers zijn ook benieuwd naar de ideeën of aanvullingen van de raadsleden van de andere partijen.] Van Veller en Klazenga kunnen zich niet voorstellen dat er partijen zijn die niet enthousiast zijn over deze aanpak. “Maar daarmee lopen we misschien iets voor de troepen uit”, klinkt het in koor.

Een reactie op “Uniek initiatief in de gemeenteraad: Uw veiligheid, ieders zaak!

  1. Charles Corver

    Prima inntiatief, doorgaan zo. De Leidschendam-Voorburgse burger kan met dit college
    alleen maar tevreden zijn.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *