Bereikbaarheid

Wij willen een gemeente die goed bereikbaar is.

Mensen zijn trots op de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg. We treffen het met meerdere OV-stations en via de A4, A12, A13 of N14/A44 zijn we binnen een mum van tijd in de rest van de Randstad. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid ook een zorgenkindje. De op- en afritten van de snelwegen staan vaak vast. Net als de Damlaan. Daar moet verandering in komen. De afstelling van stoplichten moet jaarlijks, of zo vaak als nodig, opnieuw bekeken worden. Als er geen ander verkeer in de buurt is, moeten stoplichten snel op groen springen. Bij drukte moet de afstelling van stoplichten er voor zorgen dat verkeer sneller via hoofdwegen en ontsluitingswegen wordt geleid. Verschillende kruispunten moeten aan elkaar gekoppeld worden, doorrijden in plaats van stop-rij-stop. Zo verbetert de doorstroom en vermindert de uitstoot van uitlaatgassen. Fietsers rechtdoor en auto’s rechtsaf mogen elkaar niet dwars zitten op drukke kruispunten. De techniek is er, maar wordt nog te weinig toegepast.

Daarom willen wij:

  • Een extra brug
  • Behoud gratis parkeren in de hele gemeente
  • Beter afgestelde stoplichten
  • Meer oplaadplekken voor elektrische auto’s
  • Meer fietsenstallingen bij OV-stations, in winkelgebieden en wijken
  • Een app waarmee inwoners laagdrempelig gevaarlijke situaties kunnen melden
  • Strikte handhaving verkeersregels
  • Einde aan wirwar van verkeers- en informatieborden

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over bereikbaarheid.