Financiën

Wij willen een gemeente die zijn (financiële) zaken op orde heeft.

Alleen zo kan de gemeente nu en in de toekomst klaar staan voor de inwoners en ondernemers. Degelijk, betrouwbaar en stabiel beleid, daar staan wij voor. Oog voor innovatie en duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.

Iedere euro belastinggeld is eerst verdiend door hard te werken. Het is een dure plicht om daar zinnig en zuinig mee om te gaan. De gemeentelijke overheid is daarom niet groter dan nodig. Klein, ef ciënt en gericht op de kerntaken: een schone en mooie woonomgeving, wonen, veiligheid, bereikbaarheid, goede scholen, goede zorg en sport.

Daarom willen wij::

  • Afschaffen onnodige subsidies
  • Kostendekkende leges
  • Eenvoudige vergunningen binnen een dag behandelen
  • Een digitaal loket dat 24 uur per dag bereikbaar is
  • Inwoners in een vroeg stadium betrekken bij ruimtelijke plannen
  • Professionele inzet van sociale media
  • Een papieren seniorengids
  • Een evaluatie van de pilot servicecentrum in de Herenstraat in Voorburg

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over financiën.