Ruimte om te ondernemen

Wij willen een gemeente waar je ruimte hebt om te ondernemen.

Ondernemers zijn het kloppende hart van onze samenleving. De gemeente faciliteert en creëert ruimte voor ondernemerschap. Van ZZP’ers, tot middenstand en multinationals. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige en leefbare omgeving en dragen bijvoorbeeld via sponsoring bij aan het lokale verenigingsleven. Wij willen daarom een sterke en robuuste economische agenda met oog voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

Er is ook behoefte aan fysieke ruimte voor ondernemers. De gemeente creëert daarom
ruimte voor nieuwe exibele kantoorruimtes en bedrijfsverzamelgebouwen, ingericht
voor bestaande, maar ook nieuwe en innovatieve ondernemers, bijvoorbeeld in de ict of maakindustrie. Bedrijventerreinen zoals de Star, Overgoo, Essesteijn en Prinses Irenelaan maken we toekomstbestendig en duurzaam.

Daarom willen wij:

  • Een sterke economische agenda met oog voor duurzaamheid
  • Inzet op citymarketing en promotie van de vier winkelgebieden
  • Een centraal gemeenteloket voor ondernemers
  • Meer ruimte voor creativiteit marktkooplieden
  • Vrijstelling OZB voor startende ondernemers
  • Mengvormen winkels/horeca en meer terrasjes toestaan
  • Goederen en diensten zoveel mogelijk lokaal inkopen

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over ‘Ruimte om te ondernemen’.