Samenwerking

Wij willen een gemeente die samenwerkt met de gemeenten om ons heen.

Veel kunnen we niet alleen. Goede samenwerking zorgt voor betere voorzieningen en bespaart veel geld. We zoeken daarom nadrukkelijk en sterker dan voorheen de samenwerking op met onze buurgemeenten, zodat voorzieningen logisch op elkaar aansluiten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van etspaden en wegen.

In deze samenwerking gaan we uit van onze eigen kracht, mogelijkheden en opgaven. De gemeente Leidschendam-Voorburg is in de regio een middelgrote gemeente met een
sterk woonkarakter. Van onze kracht, bijvoorbeeld op het gebied van innovaties in zorg en dienstverlening, kunnen andere gemeenten leren. Net als wij kunnen pro teren van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, zodat er genoeg werk is in onze gemeente en in de buurt. Maar de regio biedt veel meer kansen om van te pro teren en waar inwoners van Leidschendam-Voorburg graag gebruik van maken, zoals The Hague- Rotterdam Airport, onderwijsmogelijkheden, cultuuraanbod en sportvoorzieningen.

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over onderwijs.