Sociale zekerheid

Wij willen een gemeente die alleen mensen die dat nodig hebben financieel ondersteunt.

Het hebben van betaald werk is de beste inkomensvoorziening die er is. Mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen kunnen rekenen op tijdelijke ondersteuning.

Bij bijzondere bijstand is maatwerk het uitgangspunt. Eerst wordt gekeken wat iemand of een gezin echt nodig heeft. Pas als de behoefte onomstotelijk is vastgesteld kan de computer, schoolboeken of sportkleding geleverd worden.

Daarom willen wij:

  • Sociaal beleid gericht op het vinden van werk
  • Maatwerk in bijzondere bijstand
  • Actieve houding vereist voor uitkering
  • Geen Nederlands = Geen bijstand
  • Harde aanpak fraude
  • Samenwerking met MKB in het scheppen van banen
  • Betaald werk moet altijd meer lonen dan een uitkering

Lees hier het volledige hoofdstuk van ons verkiezingsprogramma over uitkeringen en sociale zekerheid.